Vill du bli "lite biodlare"?

Nu kan du äga en eller flera andelar i en bikupa hos Älvsbacka Guld. Du får din andel av honungsskörden  och bidrar till biologisk mångfald. Du som bor i Sverige eller Oslo-området kan bli andelsägare. Les mer på siden om Andelsägare.