Upp till 2000 ägg per dygn

Alla fyra drottningarna har redan starka bisamhällen. Drottningen kan i maj lägga ända upp till 2000 ägg per dygn. Som biodlare gäller det att se till att drottningen hela tiden har tomma celler att lägga ägg i annars vaknar snart svärmtankarna. Nu ser vi ägg, larver och täckt yngel i ramarna, och bina hämtar in nektar och pollen.
Det ser lovande ut för att vi kan slunga årets första honung till midsommar.