Julklappar från bikupan

Vi utvidgar sortimentet med
  • en duo i presentkartong, en hallon- och en klöverhonung, eller två av samma sort
  • en kombi med honung, bivaxsalva och läppcerat
  • bli andelsägare
Mer information hittar du på "Beställa"