2020 kan bli ett annorlunda honungsår ...

Våra drottningar, Victoria, Leia, Elizabeth, Hera och Jeanne d'Arc har alla överlevt den ovanligt milda vintern. Bina är i aktivitet mycket mera och kan äta upp vinterförrådet innan våren är här. I dag har vi undersökt bisamhällena och alla har tillräcktligt med honung till våren. So far so good! Kanske vi får slynga honung redan i april?