Älvsbacka bina flyger igen!

Arbetsbina hos alla fem drottningar är redan ute och samlar pollen till nya bi-larver. Du kan se den orangefärgade lilla pollensamlingen på benet som denna bin bär in i kupan. Pollenet kommer från sälgen som tillsammans med al och krokus ger pollen så här tidigt på våren. I dag är det årets första kontroll av bistyrka, äggproduktion och hur mycket honung bina har kvar att äta innan de kan hämta nektar ute. Detta är den mest spännande tiden på säsongen, glädjen att få arbeta tillsammans med bina igen efter en lång vinter.