Andelsägare eller bifadder i bikupa hos Älvsbacka Guld?

Vill du vara «lite biodlare» eller ge en speciell hållbar och naturvänlig present till en honungsälskare?

Nu kan du äga en liten andel i en bikupa hos Älvsbacka Guld som satsar på ekologisk biodling. Vi släpper andelar i andelsbikupan hos Cleopatra för säsongen 2023. 
Vi sköter om bina för deg och du får din andel av äkta värmländsk honungsskörd från bikupan. Du bidrar till biologisk mångfald i naturen och kan lära mer om bin och biodling genom att följa dina bin på vår nätsida, i nyhetsbrev och på instagram. Du får ett andelsbevis på att du är andelsägare och du kan komma på besök i bigården. I andelen din ingår också bisafari. Varje sommar kan du hämta din andel av nyslungad honung, ca 3 kg per andel, eller vi levererar / sänder honungen till deg. Du kan givetvis köpa flera andelar. En bikupa har 10 andelar. Prisen pr andel är 900 kr.

Honungsskörden
En normal honungsskörd från en kupa är i snitt runt 30-40 kg pr år. Våra bikupor har som oftast producerat betydligt mer, men vi låter våra bin behålla 20 kg honung pr bikupa som mat över vinteren. Vi ger inte sockervatten till bina. Mest möjlig ekologisk biodling är vårt motto och bina i naturen lever på honung året runt. Varje sommar kan du hämta din andel av nyslungad honung.

Som andelsägare får du
  • Andelsbevis, välkomstbrev och nyhetsbrev
  • Din andel (ca 3 kg) av honungsskörden från din bikupa
  • Besöka bigården och få delta på bisafari
  • Bidra till ekologisk och biologisk mångfald i naturen
  • Lära mer om biodling och bin

Du som bor i Oslo-området kan också bli andelsägare hos oss.
Du kan beställa din andel eller teckna en andel som present på vår beställningssida.
Har du frågor, ta gärna kontakt.Videon under visar bidrottning Alexandras jämna och fina täckta yngel. Biet är först ägg i 3 dagar, öppen larv i 6 dagar, och sedan täckar arbetsbina cellen med ett lock av ljust och poröst vax. Efter 12 dygn kryper ett färdigt arbetsbi ut.