Bina har överlevt!

Vi är igång med bisäsong 2018 med fyra drottningar. Våra bin har nu varit ute på rensningsflygning. Det betyder att bina i bisamhället flyger ut ur bikupan på våren och tömmer tarmen efter flera månader. Bina har suttit inne i bikupan hele vinteren och är nödiga!